Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības aktualitātes - Būvniecības padomes pieņemtie lēmumi - No 01.01.2009. līdz 30.09.2009. - 17.02.2009.

17.02.2009.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

1.       Dzīvojamās ēkas nojaukšana un jaunas dzīvojamās ēkas būvniecība Dzērves ielā 16, Liepājā;
Iesniedzējs: Egons ŠPAKS
Lēmums:

·         Sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumu

2.       Dzīvokļa pārbūve 1905.gada ielā 46 – 7/8, Liepājā;
Iesniedzējs: Mareks BOZIJANS
Lēmums:

·         Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un vēstuli

3.       Tehnoloģiskā katla uzstādīšana Upmalas ielā 12/16, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA V.Biļuka komercfirma „EVIJA”
Lēmums:

·         Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

4.       Degvielas uzpildes stacijas izbūve Cukuru ielā 38, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „CEĻU, TILTU BŪVNIEKS”
Lēmums:

·         Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

5.       Tirdzniecības centra renovācija Ganību ielā 187, Liepājā
Iesniedzējs: SIA „PALINK”
Lēmums:

·         Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

6.       Elektronisko sakaru tīklu maģistrāle no Lielā ielā 2 līdz K.Zāles laukumam 6, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”
Lēmums:

·         Atlikta lēmuma pieņemšana.

7.       Ūdensvada un kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Bērzu ielā, Liepājā;

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”
Lēmums:

·         Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

8.       Ūdensvada rekonstrukcija Rožu ielā, Liepājā.
Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”
Lēmums:

·         Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

9.       Dzīvojamās ēkas būvniecība Kuģinieku ielā 8, Liepājā;
Iesniedzējs: Gunārs Ernests BĒTS
Lēmums:

·         Sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumu

II Patvaļīga būvniecība:

Patvaļīga būvniecība Dzērves ielā 19-28, Liepājā

·         Sagatavot Būvvaldes lēmumu un vēstuli

III Papildus jautājumi:

Par būvniecības ieceri Ostas piestātnes Nr. 51 rekonstrukcijai
Iesniedzējs: SIA LSEZ „Transite Service”

·         Sagatavot vēstuli