Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi teritorijai starp Brīvības ielu, Zemnieku ielu un Parka ielu, Liepājā

Pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi teritorijai starp Brīvības ielu, Zemnieku ielu un Parka ielu, Liepājā

Pamatojoties uz LR likuma "Teritorijas plānošanas likums" 7.panta sestās daļas 1.punktu un LR Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 36.punktu, Liepājas pilsētas Dome 2009. gada 20.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.85, ar kuru sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu projekta teritorijai starp BRĪVĪBAS ielu, ZEMNIEKU ielu un PARKA ielu, Liepājā. 1.redakcija.

   Ar Domes lēmumu par projekta vadītāju apstiprināta Liepājas pilsētas galvenā arhitekte Iveta ANSONE (tālr.: 63404749). Pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu projektu izstrādāja SIA „Arhitektūras birojs U.Kaugurs”. 

   Plānojuma sabiedriskā apspriešana noritēs līdz 2009.gada 8.maijam.   Projekta apspriešanas sanāksme notiks š.g. 8.aprīlī plkst. 17.30 Liepājas pilsētas Domē - Rožu ielā 6, Liepājā - aktu zālē (207.kab., 2.st.).

   Konsultācijas un informācija saņemama Liepājas pilsētas Būvvaldē, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00. Rakstiskas atsauksmes varat iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00.