Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Projekti - Visu Liepājas projektu saraksts

Visu Liepājas projektu saraksts


Ne izvēloties nevienu no parametriem tiek atlasīti visi projekti.

Projekta nosaukums
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā” jeb „Riverway” (EU43385)
Iesniedzējs
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Kontaktpersona
Dace Liepniece, tālr. 6 3404745, e-pasts: dace.liepniece@dome.liepaja.lv
Partneri
Partnerību projektā veido 39 institūcijas
Mērķi un uzdevumi
 
 
 

Partneri -
Vidzemes un Rīgas plānošanas reģions, Liepājas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas dome, Apes, Burtnieku, Mazsalacas, Strenču, Valkas, Alojas, Carnikavas, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Ogres, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Siguldas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Saldus, Skrundas, Ventspils, Aizputes novadu pašvaldības, Valgas apriņķa attīstības aģentūra, Dienvidigaunijas tūrisma asociācija, Laane aprinķa attīstības centrs, Viljandi apriņķa vietējo pašvaldību asociācija, Põlva apriņķa attīstības centrs, Emajogi upes asociācija, Põltsamaa pašvaldība, Haapsalu pašvaldība, Võru apriņķa attīstības aģentūra


Projekta galvenais mērķis
ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Programmas teritorijā:
 • iztīrot upju gultnes un krastus un izveidojot laivu piestātnes un atpūtas vietas,
 • pilnveidojot ar ūdenstūrismu saistītos tūrisma produktus, izmantojot pieejamos ūdens resursus, 
 • izveidojot jaunus ūdenstūrisma produktus dažādām mērķa grupām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Somijā, kas būtu balstīti uz dažādu valstu iedzīvotāju vēlmēm, 
 • popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvā tūrisma sastāvdaļu  Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Somijā, lai paaugstinātu tūristu skaitu Programmas teritorijā. 

Plānotie projekta rezultāti:
 • Esošā piedāvājuma un aktīvā tūrisma potenciāla saistībā ar ūdens resursiem novērtējums;
 • Uzlabota sadarbība un pieredzes apmaiņa starp iesaistītajām pusēm – pašvaldībām, tūrisma uzņēmējiem, tūrisma organizācijām; 
 • Veicināta ūdenstūrisma uzņēmēju zināšanu apmaiņa (pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības un sadarbības pasākumi); 
 • Radītas vismaz 15 jaunas ūdenstūrisma produktu idejas (t.sk., Rīgas reģionā vismaz 5); 
 • Uzlabota ūdens resursu pieejamība, pilnveidojot infrastruktūru pie upēm, ezeriem un jūras – atpūtas vietas un laivu piestātnes, kā arī izstrādātas jaunas kartes un citi informatīvie materiāli;  
 • Popularizētas ūdenstūrisma attīstības iespējas Programmas teritorijā vietējiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemju tūristiem, tādējādi palielinot tūristu skaitu.

Liepājas pašvaldības aktivitātes projektā:
 • Cietokšņa kanāla un krasta attīrīšana no kokiem, krūmiem un kritalām
 • Vienas jaunas atpūtas vietas izveidošana un divu atpūtas vietu atjaunošana
 • Informācijas stendu un informācijas zīmju uzstādīšana
Finansējums
Projekta kopējais budžets ir  2 168 674.77 EUR, t.sk.,
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējums: 1 800 000 EUR, jeb 83 %
 • Projekta partneru līdzfinansējums: 368 674 EUR, jeb 17 % 
Liepājas pašvaldības aktivitātēm atvēlēts 34 719,00 EUR no kā 83% ir ERAF finansējums, 5% VARAM finansējums un atlikušie 12% pašvaldības finansējums.
Joma
Jaukts
Statuss
Pabeigts