Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Projekti - Visu Liepājas projektu saraksts

Visu Liepājas projektu saraksts


Ne izvēloties nevienu no parametriem tiek atlasīti visi projekti.

Projekta nosaukums
Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana 2015. gadā
Kontaktpersona
Aivars Kaņka, tālrunis: 6 34 04717
Mērķi un uzdevumi

AKTUALITĀTES

 
Informācija ievietota 2015. gada 8. decembrī

 
  Ar pilsētas līdzfinansējumu labiekārtoti 23 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi
(FOTO galerija )

Ir pabeigti labiekārtošanas darbi visos daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, kur pārmaiņas šovasar notika ar pašvaldības līdzfinansējumu. No 14 atbalstītajiem būvdarbu projektiem oktobrī un novembrī 13 ir nodoti ekspluatācijā; par viena projekta būvdarbiem šobrīd tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija iesniegšanai Būvvaldē. 

Jau trešo gadu Liepājas pašvaldība atbalsta dzīvojamo mikrorajonu pagalmu labiekārtošanu. Šogad pašvaldības komisija atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu 14 projektiem, kas aptver 23 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu par kopējo summu 716 614,81 eiro.

Kopējais finansējums, kādu šogad plānots ieguldīts Liepājas daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanā, ir 896 165,58 eiro (pašvaldības līdzfinansējums + projektu iesniedzēju pašfinansējums).

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu ietvaros ir rekonstruēti esoši gājēju un braucamās daļas ceļi, izveidoti bērnu rotaļu un sporta laukumi, uzstādīti velostatīvi, veikta apzaļumošana, izbūvēts apgaismojums, izveidoti jauni gājēju celiņi un automašīnu stāvvietas, kā arī uzstādītas atkritumu konteineru novietnes un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.

Labiekārtojums ir uzlabojis operatīvā transporta piekļuves iespējas īpašumiem.

Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, lemjot par projektu ietvaros piesaistīto līdzekļu izmantošanu, galvenokārt tomēr ir izšķīrušies par autostāvvietu un piekļuves ceļu izveidošanu/pārbūvi/izveidi, retāk iedzīvotāji sapulcēs balsojuši par papildu uzlabojumiem ar mazās arhitektūras formām, rotaļu laukumiem, koku/krūmu stādījumiem, velostatīviem.

Šogad attiecībā uz sadarbību starp vairākām mājām bija vērojamas pozitīvas tendences –vairākas daudzdzīvokļu mājas apvienojās, lai sagatvotu un iesniegtu kopēju projektu.

Saskaņā ar 2012. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.29 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, lielāku līdzfinansējuma daļu bija iespējams saņemt, ja projekta iesniedzējas ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības un tās vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu un par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu.

Tas nozīmē, ka, lai sekmīgāk labiekārtošana norisinātos un veiksmīgāk varētu apgūt pilsētas piešķirto līdzfinansējumu, nepieciešama iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdalība lēmumu pieņemšanā, ir jādibina kontakti, jāveido savstarpējā komunikācija, sadarbība ar kaimiņu māju pārstāvjiem, jāpiedalās blakus māju sapulcēs.

Šādi kopīgas vienošanās piemēri šogad ir labiekārtotais pagalms starp četriem namiem Elkoņu/Vītolu ielā, starp trīs namiem Siena/Kl. Ukstiņa ielā un trīs namiem Ed. Tisē ielā.

Arī nākošajā, 2016. gadā, būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums.


UZZIŅAI

2015. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas programmas ietvaros labiekārtoti pagalmi:
 
 1. Klaipēdas iela 76 (projekta iesniedzējs SIA „Namu serviss APSE”);
 2. Siguldas iela 23 (ĪB „Siguldas 23”);
 3. Strazdu iela 4B (biedrība „Strazdu 4B”); 
 4. Zemnieku iela 49/51 ( „Namu serviss APSE”);
 5. Elkoņu iela 3, Elkoņu iela 5/9, Vītolu iela 22/26, Vītolu iela 30 (DzīB „Vītolu 22/26”); 
 6. Dzērves iela 25 (SIA „Namu serviss APSE”);
 7. Uliha iela 12 (SIA „Namu serviss APSE”); 
 8. Celmu iela 3 (SIA „Namu serviss APSE”);
 9. Siena iela 5, Siena iela 7, K. Ukstiņa iela 3 (SIA „Namu serviss APSE”); 
 10. Airītes iela 1, Airītes iela 3 (SIA „Namu serviss APSE”);
 11. Ventas iela 2 (SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”); 
 12. E.Tisē iela 48, E.Tisē iela 50, E.Tisē iela 52 (SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”);
 13. Ģenerāļa Baloža iela 3 (SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”);
 14. Vītolu iela 12/16 (SIA „Namu serviss APSE”).

2015. gadā iekšpagalmu labiekārtošanas projektu ietvaros paveikts:
 
 1. Atjaunoti vai izveidoti jauni zālieni  8944 m2 platībā
 2. Iestādīti koki/krūmi 344 gab.
 3. Uzstādītās velosipēdu novietnes 16 gab.
 4. Atjaunoti esošie vai uzstādīti jauni soliņi  37 gab.
 5. Izveidotas atkritumu kont. novietnes 6 gab.
 6. Uzstādītas jaunas atkritumu urnas14 gab.
 7. Izveidoti bērnu laukumi vai citas atpūtas teritorijas 5 iekšpagalmos 
 8. Uzstādītas veļas žāvēšanas nojumes 14 gab.
 9. Izbūvēts jauns pagalmu apgaismojums 13 gaismekļi 4 pagalmos
 10. Izbūvētas autostāvvietas 298 vietas

2014. gadā atbalstīti un ieviesti 26 projekti, kas ietvēra 34 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2014. gadā – EUR 855 558,77, kopējais projekta finansējums – EUR 1 060 199,32.

2013. gadā atbalstīti un ieviesti 20 projekti, kas ietvēra 21 dzīvojamo māju zemesgabala labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2013. gadā – EUR 403 013,74.


Informāciju sagatavoja:
Aigars Štāls
sabiedrisko attiecību speciālists
Liepājas pilsētas Būvvalde
 
Informācija ievietota 2015. gada 24. novembrī


Projekta iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai teritoriju labiekārtošanai 2015.gadā (.xls)

Informācija atjaunota 2015. gada 9. novembrī


Ar pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtos 14 Liepājas daudzdzīvokļu māju pagalmus

Informācija ievietota 2015. gada 5. jūnijā 

Ceturtdien, 4. jūnijā, Liepājas pilsētas pašvaldības komisija, izskatot iesniegtos projekta pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, atbalstījusi līdzfinansējuma piešķiršanu 14 projektiem, kas ietver 23 zemesgabalu labiekārtošanu par kopējo summu 716 614,81 eiro.

Kopējais finansējums, kas šogad tiks ieguldīts Liepājas daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanā, ir 896 165,58 eiro (pašvaldības līdzfinansējums un projektu iesniedzēju pašfinansējums).

Šogad programmas ietvaros tiks labiekārtoti pagalmi sekojošās adresēs: Klaipēdas iela 76 (projekta iesniedzējs SIA „Namu serviss APSE”), Siguldas iela 23 (ĪB „Siguldas 23”), Strazdu iela 4B (biedrība „Strazdu 4B”), Zemnieku iela 49/51 ( „Namu serviss APSE”), Elkoņu iela 3, Elkoņu iela 5/9, Vītolu iela 22/26, Vītolu iela 30 (DzīB „Vītolu 22/26”), Dzērves iela 25 (SIA „Namu serviss APSE”), Uliha iela 12 (SIA „Namu serviss APSE”), Celmu iela 3 (SIA „Namu serviss APSE”), Siena iela 5, Siena iela 7, K. Ukstiņa iela 3 (SIA „Namu serviss APSE”), Airītes iela 1, Airītes iela 3 (SIA „Namu serviss APSE”), Ventas iela 2 (SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”), E.Tisē iela 48, E.Tisē iela 50, E.Tisē iela 52 (SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”), Ģenerāļa Baloža iela 3 (SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”) un Vītolu iela 12/16 (SIA „Namu serviss APSE”).

Projekta iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai teritoriju labiekārtošanai 2015.gadā

Šo daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas ietvaros paredzēts rekonstruēt gājēju un braucamās daļas ceļus, izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, uzstādīt velostatīvus, veikt apzaļumošanu, izbūvēt apgaismojumu, izveidot gājēju celiņus un automašīnu stāvvietas, kā arī uzstādīt atkritumu konteineru novietni un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.

„Liepājas pilsētu mēs veidojam visi kopā un man patiess prieks par iedzīvotāju lielo aktivitāti. Liepājnieki vēlas uzlabot apkārtējo dzīves vidi, labiekārtot savu daudzdzīvokļu māju apkārtni, transporta kustību un vides pieejamību. Iedzīvotāju atsaucība apliecina, ka arī turpmākos gadus daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu ir nepieciešams atbalstīt,” uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Kā uzsver komisijas locekļi, šogad vērojama pozitīva tendence sadarbības veidošanā starp mājām, jo vairākas daudzdzīvokļu mājas apvienojušās, lai iesniegtu kopēju projektu.

Jau vēstīts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas programmā, pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu, saņemti 34 projektu pieteikumi. Kopējā iesniegto projektu finansējuma summa ir 2,02 miljoni eiro. No pašvaldības pieprasīts līdzfinansējums gandrīz 1,6 miljonu eiro apmērā.

Aktuālākā informācija par iesniegtajiem projektiem, finansējuma apmēru un projekta ietvaros plānotajiem darbiem skatāma Liepājas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana”.

Ņemot vērā, ka atbalstīto projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, plānots, ka neatbalstīto projektu iesniedzēji pieejamā budžeta ietvaros nākamajā gadā varēs pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu atkārtoti.

Kā iepriekš ziņots, 2014. gadā atbalstīti un ieviesti 26 projekti, kas ietvēra 34 zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2014. gadā – EUR 855 558,77, kopējais projekta finansējums – EUR 1 060 199,32.

2013. gadā atbalstīti un ieviesti 20 projekti, kas ietvēra 21 zemesgabala labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2013. gadā – EUR 403 013,74.

Papildu informāciju var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE” (Peldu ielā 5, Liepāja) no  plkst. 8:30 – 12:00 un no plkst. 13:00 - 17.00 vai zvanot apsaimniekošanas speciālistam Aivaram Kaņkam  pa tālr. 6 3404717 vai m.t. 29407687.Informāciju sagatavoja:
Evita Enģele,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 63404775
E-pasts: evita.engele@dome.liepaja.lv

 
Informācija ievietota 2015. gada 27. maijā

Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmā iesniegti 34 projekti

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas programmā, pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu, saņemti 34 projektu pieteikumi, paredzot 47 zemesgabalu labiekārtošanu. Kopējā iesniegto projektu finansējuma summa ir 2,02 miljoni eiro. No pašvaldības pieprasīts līdzfinansējums gandrīz 1,6 miljonu eiro apmērā.

2015. gadā pašvaldības budžetā iesniegto projektu līdzfinansēšanai atvēlētā summa ir 763 000 eiro. Lai noteiktu, kuriem projektiem atbalstīt pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, projektu iesniegumu vērtēšanas komisija veiks saņemto projektu izvērtēšanu, pārbaudot projekta atbilstību noformējuma prasībām, projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, atbilstību noteikumos izvirzītajiem kritērijiem un projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotību.

Projekta iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai teritoriju labiekārtošanai 2015.gadā (.xlsx)

„Mikrorajona labiekārtošanas programma tiek realizēta jau trešo gadu pēc kārtas. Redzot ik gadu pieaugošo iesniegto projektu skaitu, prieks par iedzīvotāju lielo aktivitāti un vēlmi labiekārtot savu daudzdzīvokļu māju apkārtni, uzlabot apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību un vides pieejamību. Iedzīvotāju atsaucība apliecina, ka arī turpmākos gadus šo programmu ir nepieciešams atbalstīt. Izskatot iesniegtos projektus, redzama tendence, ka vairākas dzīvojamās ēkas apvienojas, lai viena projekta ietvaros varētu sakārtot vairākus blakus esošos zemesgabalus. Tas ir ieguvums ne tikai pilsētai, bet arī pašiem iedzīvotājiem, jo tādejādi ir iespēja uzlabot daudzdzīvokļu māju apkārtni, kā arī saņemt par desmit procentiem lielāku pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtojuma projekta īstenošanai,” norāda domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Ņemot vērā, ka atbalstīto projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, neatbalstīto projektu iesniedzēji nākamajā gadā varēs pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu atkārtoti.

Kā iepriekš ziņots, 2013. gadā atbalstīti un ieviesti 20 projekti, kas ietvēra 21 zemesgabala labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2013. gadā – EUR 403 013,74.

2014. gadā atbalstīti un ieviesti 26 projekti, kas ietvēra 34 zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2014. gadā – EUR 855 558,77, kopējais projekta finansējums – EUR 1 060 199,32.


Papildu informāciju var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE” (Peldu ielā 5, Liepāja) no  plkst. 8:30 – 12:00 un no plkst. 13:00 - 17.00 vai zvanot apsaimniekošanas speciālistam Aivaram Kaņkam  pa tālr. 6 3404717 vai m.t. 29407687.Informācija ievietota  2015. gada 25. februārī


Liepājas dome arī 2015. gadā izsludina pieteikšanos mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas ļaus labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.  
 
Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš – 2015. gada 26.maijs.


Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

 • 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs,
 • 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 80% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus),
 • 75% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 65% apmērā no citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai),
 • 50% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kv.m (viens tūkstotis kvadrātmetru) vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kv.m (astoņi simti kvadrātmetru) un kuras ir ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas".
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% (divdesmit pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, Pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

Līdzfinansējuma apmēru, izņemot noteikumu 27.2. un 27.6.apakšpunktā noteikto līdzfinansējuma apmēru, palielina par 10% (desmit procenti), ja:

 • projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, pretendējot uz līdzfinansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu" vai Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām”;
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, pretendējot uz līdzfinansējumu saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APJOMU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS";
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, nepretendējot uz valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;
 • projekta iesniedzēja pieteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir piedalījusies un ieguvusi titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas".

Projekta iesnieguma veidlapa

Pirms projekta iesniegšanas, plānoto izmaksu aprēķins (tāme sk. ŠEIT ) jāsaskaņo ar SIA „Komunālā pārvalde” (Uliha ielā 44) ceļu nozares vadītāju Mārtiņu Jākobsonu (mob.tālr. 26162882, e-pasts: martins.jakobsons@kpliepaja.lv).
 

Projekta iesniegumu papīra formā jāiesniedz Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401) līdz 2015. gada 26. maijam (ieskaitot).
 
 
Papildu informāciju var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE” (Peldu ielā 5, Liepāja) no  plkst. 8:30 – 12:00 un no plkst. 13:00 - 17.00 vai zvanot apsaimniekošanas speciālistam Aivaram Kaņkam  pa tālr. 6 3404717 vai m.t. 29407687.

Finansējums
Programmas īstenošanai 2015. gadā pašvaldības budžetā sākotnēji tika paredzēti EUR 50 000. Izvērtējot māju īpašnieku un apsaimniekotāju lielo aktivitāti, vēloties labiekārtot māju apkārtni, Liepājas domes pastāvīgās finanšu komitejas 9. aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Liepājas daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmai novirzīt papildu EUR 713 000, kas ir pašvaldībai pienākošā dividenžu daļa no SIA „Liepājas enerģija” 2014. gada peļņas.

Šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma.
Joma
Ieguldījumi infrastruktūrā
Statuss
Pabeigts