Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Projekti - Visu Liepājas projektu saraksts

Visu Liepājas projektu saraksts


Ne izvēloties nevienu no parametriem tiek atlasīti visi projekti.

Projekta nosaukums
Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana 2016. gadā
Kontaktpersona
Aivars Kaņka, tālrunis: 6 34 04717
Mērķi un uzdevumi

Iedzīvotāji, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, var labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot savu apkārtējo dzīves vidi, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, vides pieejamību, transporta kustību un citas sev aktuālas lietas. 


 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem  vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, Pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 75% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • apgaismojuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai) – 65% apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 80% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām;
 • būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
 • būvuzraudzības veikšanai – 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs.

Līdzfinansējuma apmērs, izņemot apgaismojumam un būvuzraudzībai noteikto līdzfinansējuma apmēru, var pieaugt par 10% ja :

 • projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus; 
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās; 
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, nepretendējot uz valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;
 • projekta iesniedzēja pieteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir piedalījusies un ieguvusi titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”. AKTUALITĀTES

 
Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iesniegti 23 mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projekti

Otrdien, 24.maijā, noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas programmā. Kopumā Liepājas iedzīvotāji iesnieguši 23 projektus, kas paredz labiekārtot 41 zemesgabalu, par kopējo finansējumu vairāk kā 1,83 miljoni eiro apmērā. No pašvaldības lūgtais līdzfinansējums veido teju 1,48 miljonus.
 
 
Šobrīd pašvaldības budžetā Liepājas daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmai atvēlētā summa ir 69 225 eiro, bet kā jau informēts iepriekš, programmai plānots novirzīt arī pašvaldībai pienākošo dividenžu daļu no SIA „Liepājas enerģija” 2015. gada peļņas. Piemēram, programmas īstenošanai 2015. gadā pašvaldības budžetā sākotnēji tika paredzēti 50 000 eiro, bet vēlāk tika pieņemts lēmums programmai novirzīt papildu 713 000 eiro no SIA “Liepājas enerģija” 2014. gada peļņas.

Iedzīvotāji savu projektu ietvaros vēlas veikt apzaļumošanu, soliņu un veļas žāvēšanas konstrukciju uzstādīšanu, izbūvēt gājēju celiņus, velo novietnes, auto novietnes, brauktuves, apgaismojumu, kā arī atkritumu konteineru novietnes. Šogad iedzīvotāji vairāk domājuši arī par bērnu rotaļu laukumu izveidi pagalmos – šāda vēlme izteikta astoņos projektos.

Papildu informāciju var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde” (Peldu ielā 5, Liepāja) no  plkst. 8:30 – 12:00 un no plkst. 13:00 - 17.00 vai zvanot apsaimniekošanas speciālistam Aivaram Kaņkam  pa tālr. 6 3404717.

Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu Liepājas dome izsludina jau ceturto gadu pēc kārtas.

2015.gadā pašvaldības komisija atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu 14 projektiem, kas aptvēra 23 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu par kopējo summu 716 614,81 eiro.

Evita Enģele
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
E.: evita.engele@dome.liepaja.lv
T.: 63404775
kalendars.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2016. gada 25. maijā

 
Liepājas iedzīvotāji savus projekta pieteikumus mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai aicināti iesniegt līdz 2016. gada  24. maijam, Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu ielā 6) personīgi vai sūtot pa pastu.

Pirms projekta iesniegšanas plānoto izmaksu tāme jāsaskaņo ar SIA „Komunālā pārvalde” (Uliha ielā 44) Ceļu nozares vadītāju Mārtiņu Jākobsonu (m.t. 26162882, e-pasts: martins.jakobsons@kpliepaja.lv).


Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.

Informācija ievietota 2016. gada 22. februārī
 
Finansējums
Programmas īstenošanai patlaban 2016.gada pašvaldības budžetā paredzēti 69225 EUR, bet šo summu plānots papildināt.

Informācija ievietota 2016. gada 22. februārī
Joma
Ieguldījumi infrastruktūrā
Statuss
Tiek realizēts