Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Projekti - Visu Liepājas projektu saraksts

Visu Liepājas projektu saraksts


Ne izvēloties nevienu no parametriem tiek atlasīti visi projekti.

Projekta nosaukums
Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana 2017. gadā
Kontaktpersona
Aivars Kaņka, tālrunis: 6 34 04717
Mērķi un uzdevumi

Iedzīvotāji, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, var labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot savu apkārtējo dzīves vidi, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, vides pieejamību, transporta kustību un citas sev aktuālas lietas. 


 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem  vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, Pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 75% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • apgaismojuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai) – 65% apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 80% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām;
 • būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
 • būvuzraudzības veikšanai – 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs.

Līdzfinansējuma apmērs, izņemot apgaismojumam un būvuzraudzībai noteikto līdzfinansējuma apmēru, var pieaugt par 10% ja :

 • projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus; 
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās; 
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, nepretendējot uz valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;
 • projekta iesniedzēja pieteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir piedalījusies un ieguvusi titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”. AKTUALITĀTES
 
 
Informācija ievietota 2018. gada 8. janvārī


Informācija ievietota 2017. gada 29. maijā 

Informējam, ka finansējumu plānots palielināt, par ko tiks lemts 2017. gada 18.maija domes sēdē. 

Informācija ievietota 2017. gada 9. maijā

 
2017. gada 3. februārī

 Iedzīvotāji var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija jau piekto gadu pēc kārtas izsludinājusi pieteikšanos mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, ļaus iedzīvotājiem labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību.

Projektus pašvaldībā var iesniegt līdz 2017.gada 8. maijam.

Programmas īstenošanai 2017. gadā pašvaldības budžetā sākotnēji paredzēti EUR 100 000, bet šo summu plānots papildināt.

 
Pirms projekta iesniegšanas plānoto izmaksu tāme jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” (Uliha ielā 44) Ielu infrastruktūras daļas vadītāju Mārtiņu Jākobsonu (m.t. 26162882, e-pasts: martins.jakobsons@kpliepaja.lv).

Projektu pieteikumus jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu ielā 6) personīgi vai sūtot pa pastu.

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.

Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina jau piekto gadu pēc kārtas.

2013. gadā atbalstīti un ieviesti 20 projekti, kas ietvēra 21 dzīvojamo māju zemesgabala labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2013. gadā – EUR 403 013,74.

2014. gadā atbalstīti un ieviesti 26 projekti, kas ietvēra 34 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2014. gadā – EUR 855 558,77.

2015.gadā atbalstīti un ieviesti 14 projekti, kas ietvēra 23 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu.  Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2015. gadā – EUR 763 000,00 EUR.

2016.gadā atbalstīti un ieviesti 7 projekti, kas ietvēra 22 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības līdzfinansējums programmas īstenošanai 2016. gadā – EUR 690 689,00.

Finansējums
Programmas īstenošanai 2017. gadā pašvaldības budžetā sākotnēji paredzēti EUR 100 000, bet šo summu plānots papildināt.
 
Informācija ievietota 2017. gada 3. februārī
Joma
Ieguldījumi infrastruktūrā
Statuss
Tiek realizēts