Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Projekti - Visu Liepājas projektu saraksts

Visu Liepājas projektu saraksts


Ne izvēloties nevienu no parametriem tiek atlasīti visi projekti.

Projekta nosaukums
Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana 2018. gadā
Kontaktpersona
Aivars Kaņka, tālrunis: 63 404 717
Mērķi un uzdevumi
Iedzīvotāji, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, var labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot savu apkārtējo dzīves vidi, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, vides pieejamību, transporta kustību un citas sev aktuālas lietas. 


 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem  vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, Pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 75% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • apgaismojuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai) – 65% apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;
 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 80% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām;
 • būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
 • būvuzraudzības veikšanai – 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs.

Līdzfinansējuma apmērs, izņemot apgaismojumam un būvuzraudzībai noteikto līdzfinansējuma apmēru, var pieaugt par 10% ja :

 • projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus; 
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās; 
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, nepretendējot uz valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;
 • projekta iesniedzēja pieteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir piedalījusies un ieguvusi titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”. AKTUALITĀTES
 
Projektus pašvaldībā var iesniegt līdz 2018.gada 26. aprīlim.
 
Projektu pieteikumu veidlapas:


Šobrīd pieejamais līdzfinansējums programmas īstenošanai 2018. gadā ir 50 000 eiro, bet šo summu plānots papildināt.

Projektu pieteikumus jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu ielā 6) personīgi vai sūtot pa pastu.

Pirms projekta iesniegšanas plānoto izmaksu tāme jāsaskaņo ar:
Mārtiņu Jākobsonu
Ielu infrastruktūras daļas vadītāju
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”
Adrese: Uliha ielā 44, Liepāja
M.: 26 162 882
E.: martins.jakobsons@kpliepaja.lv
 
Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63 404 717 vai 29 407 687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5. 
 
Informācija ievietota 2018. gada 26. janvārī
Finansējums
Pieejamais līdzfinansējums programmas īstenošanai 2018. gadā ir 50 000 eiro, bet šo summu plānots papildināt.
Joma
Ieguldījumi infrastruktūrā
Statuss
Tiek realizēts