Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi teritorijai starp Brīvības ielu, Zemnieku ielu un Parka ielu, Liepājā (galīgā redakcija)

Pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi teritorijai starp Brīvības ielu, Zemnieku ielu un Parka ielu, Liepājā (galīgā redakcija)

Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra sēdē tika pieņēmts lēmums Nr.48 "Par grozījumu pašvaldības teritorijas plānojumā starp Brīvības ielu, Zemnieku ielu un Parka ielu apstiprināšanu", ar kuru apstiprināti pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi teritorijai starp Brīvības ielu, Zemnieku ielu un Parka ielu, Liepājā, kā arī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.4 „PAR PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU TERITORIJAI STARP BRĪVĪBAS IELU, ZEMNIEKU IELU UN PARKA IELU, LIEPĀJĀ, SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU”.