Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Plānojumu apspriešanas - Par detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā, pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Par detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā, pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Ar Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 18.februāra lēmumu Nr.111 "Par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" nodota detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā, pirmā redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma projekta pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana noritēs no š.g. 5.marta līdz 26.martam.

Ar sabiedrisko apspriešanu saistītie materiāli apskatāmi Liepājas pilsētas Domes ēkas 1.stāva vestibilā, Liepājā, Rožu ielā 6, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 (pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.00). Konsultācijas un informācija saņemama Liepājas pilsētas Būvvaldē, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00.

Detālplānojuma projekta pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 22.martā plkst. 16.00, Liepājas pilsētas Domes ēkā – 207.kabinetā (2.stāva sēžu zāle).

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes varat iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Iesniegumos un atsauksmēs lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.