Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Plānojumu apspriešanas - Par detālplānojuma izstrādi teritorijām Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā.

Par detālplānojuma izstrādi teritorijām Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā.

 

     

Liepājas pilsētas Dome 2012.gada 20.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.28 “Par detālplānojuma pirmo redakciju”, ar kuru sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma teritorijām Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā, pirmā redakcija.

Detālplānojuma projekta pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana noritēs no š.g. 6.februāra līdz 1.martam.

Ar sabiedrisko apspriešanu saistītie materiāli apskatāmi Liepājas pilsētas Domes ēkas 1.stāva vestibilā, Liepājā, Rožu ielā 6, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Konsultācijas un informācija saņemama Liepājas pilsētas Būvvaldē, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00.

Detālplānojuma projekta pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 16.februārī plkst. 14.00, Liepājas pilsētas Domes ēkā – 207.kabinetā (2.stāva sēžu zāle).

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes varat iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Iesniegumos un atsauksmēs lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi.

Esošā izmantošana.

Plānotā izmantošana.