Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Plānojumu apspriešanas - Par detālplānojuma teritorijām Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā, pilnveidoto redakciju..

Par detālplānojuma teritorijām Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā, pilnveidoto redakciju..

Liepājas pilsētas Dome 2012.gada 12.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.141 “Par detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu”, ar kuru detālplānojuma ierosinātājam, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rapsoil” tika uzdots pilnveidot detālplānojuma teritorijām Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā, pirmo redakciju un sagatavot detālplānojuma galīgo redakciju.

Ar detālplānojuma galīgo redakciju var iepazīties un saņemt paskaidrojumus no š.g. 8.novembra līdz 29.novembrim Liepājas pilsētas Būvvaldē, Liepājā, Rožu ielā 6, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, Jaunliepājas un Karostas rajonu arhitektes Ivetas Ansones (tālr. 63404411).

Rakstiskus atzinumus un atsauksmes varat iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00 līdz š.g. 30.novembrim.

Iesniegumos un atsauksmēs lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Paskaidrojumu raksts.

Grafiskā daļa.

Apbūves noteikumi.