Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Pakalpojumi - Dzīvesvieta un vide

Dzīvesvieta un vide


Dzīvesvietas deklarēšana tiešsaistē
Pakalpojuma turētājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pakalpojuma apraksts:  www.latvija.lv    Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana Liepājas pašvaldībā

Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Pašvaldības policija
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvDzīvesvietas deklarācijas izziņa no Iedzīvotāju reģistra Liepājas pašvaldībā

Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Pašvaldības policija
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvPirmpirkuma tiesību izskatīšana (Liepājas pilsētas pašvaldība)

Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Nekustamā īpašuma pārvalde
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvLiepājas pašvaldības dzīvokļa īre

Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Nekustamā īpašuma pārvalde
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts:  www.latvija.lv    

Pakalpojuma veidlapa:Jūras zāļu savākšanas atļauja Liepājas pilsētas pašvaldībā
Pakalpojuma turētājs: SIA "Komunālā pārvalde"
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Būvniecības pakalpojumi
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas būvvalde”
Pakalpojuma apraksts: www.liepaja.lv


Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas būvvalde”
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana (ēkām)
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas būvvalde”
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa).
Ieceres dokumentācija
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas būvvalde”
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa).
Būvdarbu pabeigšana
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas būvvalde”
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Izmaiņu veikšana būvprojektā  
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas būvvalde”
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvNekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa

Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas būvvalde”
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvZemes rakšanas darbu atļaujas saskaņošana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā
Pakalpojuma turētājs: SIA "Komunālā pārvalde"
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvProjektu dokumentācijas saskaņošana ar Liepājas SIA „Komunālā pārvalde”

Pakalpojuma turētājs: SIA "Komunālā pārvalde"
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Tehnisko noteikumu izsniegšana
Pakalpojuma turētājs: SIA "Komunālā pārvalde"
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana 
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļa
Pakalpojuma apraksts:  www.latvija.lv

Pakalpojuma veidlapa: