Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Pakalpojumi - Ģimene

Ģimene

Laulības reģistrācija
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Dzimšanas fakta reģistrācija
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Bērna piedzimšanas pabalsts
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Ģimenes asistenta pakalpojums
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Audžuģimenes statusa piešķiršana 
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv
Pakalpojuma veidlapa: Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana bērnam   
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Aizgādņa iecelšana personai ar rīcībspējas ierobežojumu
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvPabalsts pilngadīgo personu aizgādņiem
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv
 
Pakalpojuma veidlapa:

Viesģimenes statusa piešķiršana   
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai ar tām
saistītās izziņas pieprasīšana 
Pakalpojuma turētājs: LR Tieslietu ministrija
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv"Mirušo apbedīšana"
Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) informatīvais materiāls
Pakalpojuma turētājs: VARAM
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Miršanas fakta reģistrācija
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Apbedīšanas pabalsts
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv