Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Par Liepāju - Ziņas - Sabiedrības ziņas

Sabiedrības ziņas

Liepājas SEZ valdes lēmumi

Šā gada 29. janvārī, Rīgā notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija jautājumi par ieguldījumu līgumu slēgšanu, par nomas un apbūves tiesību rezervēšanu, kā arī citi jautājumi.


1. Apstiprina divus ieguldījumu līgumus.

Liepājas SEZ valde izskatīja un apstiprināja divus ieguldījumu līgumus. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA LSEZ “Meta-Plast”  iesniegums, kurā teikts, ka laika posmā no 2018.gada 5.februāra līdz 2018.gada 31.decembrim SIA LSEZ “Meta-Plast” plāno realizēt projektu “Moderno tehnoloģiju iegāde ražošanas jaudas palielināšanai”, iegādājoties CNC virpu un izbūvējot Attīrīšanas iekārtas. Plānoto investīciju summa EUR 105 150,00. Savukārt, LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV”  plāno  ieguldīt investīcijas modernajās tehnoloģijās,  lai laika posmā no 2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.decembrim  realizēt projektu “Ražošanas iekārtu modernizācija”, iegādājoties CNC elektroerozijas iekārtu ar specializēto datorprogrammu. Investīciju summa EUR 160 000,00.

Liepājas SEZ valde izvērtējot abus ieguldījumu projektus, nolēma tos atbalstīt. Kopējā apstiprināto investīciju līgumu summa EUR 265 150,00.

2. Interspiro Production” SIA rezervē nekustamo īpašumu Karostā

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts “Interspiro Production” SIA   iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas un apbūves tiesību rezervēšanas līgumu ražošanas un noliktavas ēkas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai Karostā - Ģenerāļa Baloža iela 20/22, Liepājā.
Elpošanas un drošības ekipējuma ražotāja SIA "Interspiro Production" darbu Liepājā uzsāka 2008. gadā. Uzņēmums ražo elpošanas aprīkojuma komplektus, ko izmanto militārās organizācijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rūpnīcas, kurās ir bīstama ražošanas vide, jūras un niršanas uzņēmumi visā pasaulē. 2010. gadā uzņēmums uzsāka ražotņu un loģistikas centru optimizāciju, koncentrējot tos Liepājā. Šobrīd ražotne izvietota divos stāvos industriālajā parkā “Liepājas Biznesa centrs” Kapsēdes ielā un ir pieņemts lēmums izvērtēt iespējas par savas ražotnes un loģistikas centra būvniecību, kas ir loģisks biznesa attīstības solis. “Interspiro Production” SIA nodarbina aptuveni 85 cilvēkus un ir daļa no starptautiskās uzņēmumu grupas "Ocenco".

3. Atbalsta zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma pagarinājumu.

2016.gada 1.martā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “E2C”  tika noslēgts zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums, ar kuru rezervē nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 123, Liepājā daļas   un Priekšostas daļas nomas tiesības uz vienu gadu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvprojekta minimālās sastāvā izstrādāšanai.
2017.gada 24.janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “E2C” tika noslēgta vienošanās par līguma darbības termiņu līdz 2018.gada 28.februārim, savukārt 2018.gada 19.janvārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA “E2C” , kurā  lūgts līguma darbības termiņu pagarināt vēl uz vienu gadu. Tas saistīts ar ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, kas ir laikietilpīgs process. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, Liepājas SEZ valde nolēma slēgt vienošanos ar SIA “E2C” , pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2019.gada 28.februārim.


4. “Latvijas Motosporta Federācijai”  bezatlīdzības lietošanā nodod motokrosa trasi Pulvera ielā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta biedrības “Latvijas Motosporta Federācija”,   vēstule “Par Laumas moto trasi”, kurā apliecināts, ka Laumas moto trasei ir perspektīvas piesaistīt Latvijas un Eiropas līmeņa sacensības, līdz ar to izteikts lūgums nodot Laumas moto trasi lietošanā biedrībai “Latvijas Motosporta Federācija”.
Laumas moto trase atrodas Pulvera ielā 8, Liepājā.  Neapbūvēts nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un asfaltēta laukuma.  Šobrīd šajā teritorijā ir moto trases, kuras līdz 2017.gada 31.decembrim izmantoja un apsaimniekoja trīs motoklubi. Liepājas SEZ valde izvērtēja saņemto iesniegumu un tā kā zemes gabals nav iznomāts, nolēma, ka tā nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, kuras darbības veids ir sporta atbalstīšana, ir lietderīga.

Liepājas SEZ valde nodeva biedrībai “Latvijas Motosporta Federācija” kā sabiedriskā labuma organizācijai bezatlīdzības lietošanā mantu – nekustamo īpašumu Pulvera iela 8, Liepājā ar mērķi atbalstīt sportu, lai nodrošinātu iespēju motosportistiem lietot un apsaimniekot esošās moto trases, kā arī organizēt tajās sacensības. Mantu bezatlīdzības lietošanā nodot uz laika periodu, kamēr biedrībai “Latvijas Motosporta Federācija” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kad Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei manta nepieciešama tās uzdevumu veikšanai. Šobrīd plānots līgumu slēgt uz vienu gadu.

5. Apsardzes pakalpojumu  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes objektos nodrošinās AS “G4S”.

2017.gada 15.oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkuma “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes objektos” procedūru. 2018.gada 15.janvārī Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt līgumu Akciju sabiedrībai “G4S Latvia”.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtējot Iepirkumu komisijas lēmumu nolēma slēgt   ar Akciju sabiedrību “G4S Latvia” līgumu “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes objektos” uz trīs gadiem līdz 2021. gada 1. martam.

Informāciju sagatavoja:
Līga Ratniece-Kadeģe
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste
M.: 29 233 446
E.: liga@lsez.lv

Informācija ievietota 2018. gada 30. janvārī

 
 
 
 
 

Komentāri

Pievienot komentāru

Par so rakstu sanemtas 0 atsauksmes

liepaja.lv neatbild par pievienotajiem komentāriem, kā arī aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus, ievērot morāles un pieklājības normas, neaicināt uz rasu, dzimumu un citu naidu, iztikt bez rupjībām un nelietot necenzētus vārdus. Lūguma neievērošanas gadījumā liepaja.lv patur tiesības liegt komentēšanas iespējas.