Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Liepājas kapsētu pārvalde - Aktuāli

Aktuāli

 NEKOPTĀS KAPAVIETAS
 periodā no 28.04.2017. līdz 29.09.2017.


2017.gadā tika apsekotas 4 kapsētas – Centrālā, Dienvidu, Līvas un Ziemeļu kapsētas, lai noskaidrotu pamestas un nekoptas kapavietas.

Periodā no 28.04.2017.g. līdz 29.09.2017.g. aktēšanas komisija kapsētas apsekoja  2 reizes mēnesī, kā rezultātā tika aktētas197 kapavietas.
 
Nekoptās kapavietas:

Pēc brīdinājuma zīmju izvietošanas tika noslēgti 14 līgumi par kapavietas uzturēšanu.
 
Informācija ievietota 2017. gada 12. decembrī
 
 
Mirušo piemiņas diena un svecīšu vakars notiks 2017.gada 26.novembrī

  • Dienvidu kapsēta - plkst.14.00

  • Garnizona kapsēta - plkst.14.00

  • Līvas kapsēta - plkst.15.00

  • Vecajā kapsētā - plkst.15.00

  • Centrālajā kapsētā - plkst.16.00

  • Ziemeļu kapsētā - plkst.16.00

Informācija ievietota 2017. gada 31. oktobrī

 
 
 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas kapsētu pārvalde” 2017. gada 2. novembrī ir pieņēmusi eksplutācija Garnizona kapsētas rekonstrukcijas projekta 6.,7.,8 un 9 kārtas būvdarbus.

Būvdarbus veica SIA “A-Land”. Pēc darbu pabeigšanas ir izveidotas 1053 jaunas kapu vietas apbedījumiem un Labiekārtota kapsētas teritorija.
 
Informācija ievietota 2017. gada 16. novembrī

 
 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “ Liepājas kapsētu pārvalde” 2017. gadā ir veikusi Līvas kapsētas žoga rekostrukciju Klaipēdas ielas posmā 250 metru garumā.

Informācija ievietota 2017. gada 16. novembrī

 
 
NEKOPTAS KAPAVIETAS AKTĒŠANA

Reizi gadā Kapsētu pārvalde apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā.
 

Brīdinājuma zīmju paraugi


APSEKOTA
– tad, ja kapavieta ir atzīta par nekoptu
 
 
 


AICINĀM JŪS SAZINĀTIES AR KAPSĒTAS PĀRZINI

– tajā gadījumā, ja ir beidzies rezervēšanas līguma termiņš,
vai vispār nav noslēgts nekāds līgums par kapavietu.


 Informācija ievietota 2017. gada 21. jūnijā