Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Liepājas kapsētu pārvalde - Par mums

Par mums

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas, kas paredz kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, izpildi.

Iestādes funkcija ir nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

Liepājas kapsētu pārvalde apsaimnieko 6 kapsētas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā; t.sk.

  • Dienvidu kapsēta –14.8 hA
  • Centrālā kapsēta-17,35 ha
  • Līvas kapsēta –5,54 ha
  • Ziemeļu kapsēta – 4,56 ha
  • Vecā kapsēta – 4,31 ha
  • Garnizona kapsēta – 3.91 ha.


Liepājas kapsētu pārvaldes birojs
Adrese: Kārļa Zāles laukumā 6, Liepājā
Tālrunis/fakss: 6 34 24533
E-pasts: kapsetu.parvalde@liepaja.lv

Līgumu noslēgšanas laiki:
Pirmdiena:   9:00-18:00
Otrdiena:      9:00-14:00
Trešdiena:   9:00-14;00
Ceturtdiena: 9:00-14:00
Piektdiena:   Līgumi netiek slēgti

Apmeklētāji, kuriem ir pieteiktas bēres, tiek apkalpoti ārpus rindas un ārpus līgumu noslēgšanas laikiem.

Liepājas kapsētu pārvaldes un kapsētu pārziņu KONTAKTI

Liepājas kapsētu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu CENRĀDIS

Nekoptas kapavietas aktēšana

Saistošie dokumenti

Noderīga informācija