Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Liepājas kapsētu pārvalde - Dokumenti

Dokumenti


2015. gada 10. decembra Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 "Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu iekšējo, kapavietu piešķiršanas, apbedīšanas, kapliču izmantošanas, bezpiederīgo mirušo apbedīšanas, nekoptu kapavietu aktēšanas, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālās darbības kapsētās kārtību.