Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Liepājas kapsētu pārvalde - Nekoptas kapavietas aktēšana

Nekoptas kapavietas aktēšana

NEKOPTĀS KAPAVIETAS
 periodā no 28.04.2017. līdz 29.09.2017.2017.gadā tika apsekotas 4 kapsētas – Centrālā, Dienvidu, Līvas un Ziemeļu kapsētas, lai noskaidrotu pamestas un nekoptas kapavietas.

Periodā no 28.04.2017.g. līdz 29.09.2017.g. aktēšanas komisija kapsētas apsekoja  2 reizes mēnesī, kā rezultātā tika aktētas197 kapavietas.
 
Nekoptās kapavietas:

Pēc brīdinājuma zīmju izvietošanas tika noslēgti 14 līgumi par kapavietas uzturēšanu.
 
Informācija ievietota 2017. gada 12. decembrī


 
NEKOPTAS KAPAVIETAS AKTĒŠANA

Reizi gadā Kapsētu pārvalde apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā.
 

Brīdinājuma zīmju paraugi


APSEKOTA
– tad, ja kapavieta ir atzīta par nekoptu
 
 
 


AICINĀM JŪS SAZINĀTIES AR KAPSĒTAS PĀRZINI

– tajā gadījumā, ja ir beidzies rezervēšanas līguma termiņš,
vai vispār nav noslēgts nekāds līgums par kapavietu.


 Informācija ievietota 2017. gada 21. jūnijā