Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - NVO Liepājā - NVO saraksts

NVO saraksts
Liepājas aktīvo NVO saraksts uz 2017. gada 1. jūniju.

Saraksts izveidots apkopojot NVO iesniegto informāciju.
 

 Informācija ievietota 2017 gada 1.jūnijā
 
 
Tiek aktualizēts Liepājas aktīvo NVO saraksts

Lai atjaunotu Liepājas aktīvo Nevalstisko organizāciju (NVO)  sarakstu Liepājas domes mājas lapā, Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa aicina aizpildīt  jaunizveidotu anketu.

Turpmāk interneta vietnē www.liepaja.lv  tiks ievietota informācija tikai par tām organizācijām, kuras to pašas būs atsūtījušas, aizpildot anketu, kas pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScImn9ZAHMuUHYMjSkKaiB38m6WpJ0zp0oEoTtp1CwOIvalcQ/viewform
 
Biedrības un nodibinājumi anketā tiek klasificēti (noteiktas prioritārās jomas) saskaņā ar MK 01.01.2016. noteikumiem Nr. 779:
 
 • Darba devēju organizācijas, arodbiedrības, profesionālās biedrības un nodibinājumi (Darba devēju organizācija, Darba devēju organizāciju apvienība, Profesionālā biedrība vai nodibinājums, Arodbiedrība);

 • Kultūra un atpūta (Vizuālā māksla, Dizains, Arhitektūra un restaurācija, Vēsture un humanitārās zinātnes, Mūzika, deja, teātris, Mūzikas, dejas un teātra atbalsts, Tautas māksla un nemateriālais mantojums (Ietver arī mazākumtautību kultūras biedrības un nodibinājumus), Muzeji, Cita izklaides un atpūtas darbība, Cita kultūras darbība);

 • Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija (Radiostacija, TV kanāls, Grāmatu izdošana, Žurnālu izdošana, Laikrakstu izdošana, Izziņu katalogu izdošana, Filmu producēšana, Bibliotēku darbība);

 • Pētniecība un izglītība (Sociālās zinātnes, socioloģiskā un politikas pētniecība, Medicīniskā pētniecība, Zinātne un tehnoloģijas, Izglītība);

 • Veselība (Sabiedrības veselība un veselības izglītība, Rehabilitācija, Cita ar veselību saistīta darbība);

 • Sociālā atbalsta pasākumi personām (Nodarbinātības veicināšana, Sociālā aizsardzība, Dzimumu līdztiesība, Atbalsts ģimenēm un bērniem);

 • Vides un dzīvnieku aizsardzība (Vides aizsardzība. Piesārņojuma samazināšana un kontrole, Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, Dabas aizsardzība, Vides apziņa, Vides sakopšana, Dzīvnieku aizsardzība un labklājība, Veterinārie pakalpojumi);

 • Attīstība un mājokļu apgāde (Kopienas un apkaimes attīstība, Ekonomiskā attīstība, Mājokļu apsaimniekošana);

 • Tiesiskums un interešu aizstāvība (Pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzība, Interešu aizstāvības organizāciju darbība, Juridiskā palīdzība, Patērētāju tiesību aizsardzība, Noziegumu profilakse, Atbalsts noziegumu upuriem, Likumpārkāpēju rehabilitācija);

 • Filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana (Filantropijas starpniecība, Brīvprātīgā darba veicināšana);

 • Jaunatnes biedrība vai nodibinājums;

 • Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas;

 • Sporta biedrības un nodibinājumi (Sporta apvienība un sporta federācija, Sporta klubs, Sporta centrs, Sporta pasākumu organizēšana, Sporta atbalsts, Sporta izglītība);

 • Starptautiskās aktivitātes (Kultūras apmaiņa, Attīstības sadarbība, Starptautiska katastrofu seku likvidēšana un palīdzība, Starptautiska palīdzības līdzekļu nodrošināšana katastrofās cietušām valstīm, Starptautiskās cilvēktiesības un miera uzturēšana);

 • Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums.

Ja kādas organizācijas apraksta daļa būs garāka par anketā norādīto limitu, tiks publicēti pirmie 150 vārdi. Ja tiks norādītas vairāk par divām darbības jomām, ņemsim vērā tikai pirmās divas atzīmētās.

Organizācijas tiks sagrupētas pēc darbības jomām. Jaunākā informācija tiks ievietota sadaļā "NVO saraksts" .

Pēc “Lursoft” datiem uz 23.10.2015. Liepājā ir reģistrētas 973 nevalstiskās organizācijas.


Papildu informācija:
Liepājas pilsētas domes Sabiedrības pārvaldes speciāliste
Brigita Dreiže
M: 29690010
E: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija atjaunota 2016. gada 24.augustā