Meklēt Liepājas kartē

Sabiedrība - Vide - Vides izglītība - Ekoskola

Ekoskola

Liepājas Ezerkrasta sākumskola
EKO skola Veselību veicinoša skola
http://www.ezerkrastask.lv/

Lauku iela 54, Liepāja LV – 3411
e-pasts: ezerkrasts@inbox.lv
faks – 63436407
tālr.- 63436407

Skola dibināta 1992. gadā, atrodas bijušā bērnudārza telpās, kuras piemērotas sākumskolas (no 1. – 4.klasei) vajadzībām. Mācību telpas plašas un gaišas. Skolas apkārtne sakopta, zaļa un droša, kurā skolēniem iespējas gan atpūsties starpbrīžos, gan mācību stundās praktiski apgūt dažādas dzīves prasmes – pētīt, eksperimentēt, sakopt un saudzēt savu apkārtējo vidi.

Skolas darbības mērķis - veicināt skolēnu pašcieņas attīstību, izzināt un respektēt skolēnu vajadzības, rosināt dzīvot saskaņā ar vidi, būt atbildīgiem par sevi, savu rīcību, veselību.

Skola ir ieguvusi Veselību veicinošas skolas un EKO skolas nosaukumu. Ikdienas darbā tiek gādāts par bērniem labvēlīgu vidi, par veselīgu uzturu, sniegtas iemaņas un prasmes veselīgam dzīvesveidam.

Katru gadu skolas 3.klašu skolēni vasarās Zaļās prakses laikā kopj savas skolas apkārtni.

Skolēni veiksmīgi un ar augstiem rezultātiem piedalās pilsētas un republikas mācību priekšmetu olimpiādēs , interešu izglītības pasākumos un konkursos.

Skolas pedagogu kolektīvs sekmīgi iesaistās vairāku projektu īstenošanā, lai sagatavotu bērnus dzīvei nākotnē un padziļinātu zināšanas.

  • Veselību veicinošas skolas nosaukums.
  • 2003. gadā skola sāk piedalīties Ekoskolu projektā un 2004. gadā iegūst Ekoskolas sertifikātu.
  • 2004. gada maijā, sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas savienībā, pie skolas tiek iestādīts Eiropas dārzs.
  • 2005. gadā skolas kolektīvs par ieguldīto darbu vides aizsardzībā iegūst Ekoskolu augstāko starptautisko balvu – Zaļo karogu, kuru atkārtoti skolas pagalmā paceļ jau devīto gadu.

No 2005. gada skola piedalās starptautiskajos COMENIUS projektos:


 2005.- 2007.gadam – „Labs pamats mācībām”

 2008.-2010.gadam -  „Lietojot taupi”

 2010.- 2012.gadam – „Dabas ritmi”

 

Skolas administrācija:

Dace Bunka

Direktore
Tālr. 634 33871

Dace Feldmane
Direktores vietniece izglītības jomā
Tālr. 634 33871

Aiga Griniece

Direktores vietniece  ārpusklases darbā
Tālr. 634 33871

Gints Petrovics
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Tālr.- 63436407


Informācija atjaunota 2013. gada 30. oktobrī