Meklēt Liepājas kartē

Sabiedrība - Vide - Pludmales tematiskais plānojums

Pludmales tematiskais plānojums

Ietekmes uz vidi novērtējuma „Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana un būvobjektu izveide saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ziņojums iesniegts izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums:

Ietekmes uz vidi novērtējuma „Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana un būvobjektu izveide saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ziņojums iesniegts izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 23.novembrī.

Paredzēto darbību plānots īstenot Liepājas pilsētas pludmales teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Dienvidu molam un no Ziemeļu mola līdz pilsētas ziemeļu robežai.

Ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185,

Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2016. gada 25. jūlijā izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”.

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV 1010

Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē: http://www.eiroprojekts.lv/Liepaja_IVN_pludmale/

 Informācija ievietota 2017. gada 24. novembrī


Tematiskais plānojums "LIEPĀJAS PILSĒTAS PLUDMALES ATTĪSTĪBA". Paskaidrojuma raksts (.pdf)


1. sējums

1.3 daļa Paskaidrojuma raksts (.pdf)

1.5  daļa Aprīkojuma dizaina piemēri (.pdf)

1.6 daļas Pielikums nr.10:

1.6 daļas Pielikums nr.11:4. sējums

Projektējamās saimnieciskās kanalizācijas tīkla shēma dienvidu pludmales zonā (.pdf)

Projektējamās saimnieciskās kanalizācijas tīkla shēma ziemeļu pludmales zonā (.pdf)

Paskaidrojuma raksts (.pdf)

Projektējamā ūdensapgades tīkla shēma dienvidu pludmales zonā (.pdf)

Projektējamā ūdensapgades tīkla shēma ziemeļu pludmales zonā (.pdf)


5. sējums

Paskaidrojuma raksts (.pdf)

Elektroapgādes perspektīvā trasējuma plānojums. Vispārīgā daļa. (.pdf)

Elektroapgādes tīkli Dienvidu pludmale (.pdf)

Elektroapgādes tīkli Ziemeļu pludmale (.pdf) 

Elektroapgādes perspektīvā trasējuma plānojums. Darba apjomi.


Informācija ievietota 2017. gada 27. septembrī