Meklēt Liepājas kartē

Sabiedrība - Vide - Vides akcijas - Zilais karogs Liepājas pludmalei

Zilais karogs Liepājas pludmalei

1997. gadā Liepājas pašvaldība nolēma iesaistīties Zilo karogu kustībā, ko vada Eiropas Vides izglītības fonds. Zilos karogus piešķir pludmalēm, mazajām jahtu ostām un laivām.

1999. un 2000. gadā Liepājas pludmale saņēma Zilo karogu sertifikātu – veicināšanas balvu ceļā uz Zilo karogu.

No 2001. gada līdz 2012.gadam un no 2014.gada  vasaras sezonas laikā Liepājas pludmalē tiek pacelts Zilais karogs. Tas apliecina, ka pludmale atbilst 33 kritērijiem, kas attiecas uz ūdens kvalitāti, vides kvalitāti, drošību, pakalpojumu sniegšanu, vides izglītības pasākumu un informācijas pieejamību.

Zilā karoga kandidātu iesniegumus izskata Nacionālā Zilo karogu žūrija, bet par Zilā karoga piešķiršanu lemj starptautiskā Zilo karogu žūrija.

Atbildīgās organizācijas par Zilā karoga kustību:
Starptautiskā līmenī
FEE secretariat
Scandiagade 13, 2450 Copenhagen SV, Denmark
tālr. +45 3328 0411
www.blueflag.org

Nacionālajā līmenī
Vides izglītības fonds,
Lapu iela 17, Rīga, LV-1002
tālr. 6 7225112
fonds@zemedraugi.lv 
www.videsfonds.lv

Vietējā līmenī
SIA “Komunālā pārvalde”
Uliha iela 44, Liepāja
tālr. 6 34 07289

Liepājas pilsētas Pašvaldības Policija
Ārkārtējo situāciju nodaļa
Jelgavas iela 48, Liepāja
tālr. 6 34 20269
www.pp.liepaja.lv