Meklēt Liepājas kartē

Sabiedrība - Vide - Vides akcijas - Spodrības mēnesis

Spodrības mēnesis

Katru gadu pavasarī Liepājas pilsētas pašvaldība aicina ikvienu liepājnieku iesaistīties Spodrības mēneša talkās un pilsētas sakopšanā. Spodrības mēnesis parasti sākas aprīļa vidū un ilgst līdz maija vidum. Spodrības mēneša mērķis ir sekmēt pilsētas teritorijas sakopšanu.

Spodrības mēneša talkas notiek tāpēc, lai katrs, kurš dzīvo Liepājā, brīvprātīgi varētu izpaust arī savu labo gribu, izdomu, atbildību un patriotismu. Lai katrs, kurš to vēlas, varētu pielikt savu roku pilsētas izskata uzlabošanā. Ja cilvēks kaut ko paveicis ar savām rokām, viņš to vairs neposta vai nepiegružo. Tad labāk redzams,  ka pilsētas tīrība un skaistums nav dāvana, kas nokrīt no debesīm, bet gan pastāvīga un rūpīga darba rezultāts.

Spodrības mēneša talkās piedalās privātīpašnieki, pašvaldības un izglītības iestādes, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas u.c. Visaktīvākie talkotāji ir vispārizglītojošo skolu skolnieki, kuri labprāt piedalās sakopšanas talkās.