Meklēt Liepājas kartē

Sabiedrība - Vide - Vides izglītība - 2007.gads

2007.gads

1. vieta darbam „Narkoloģiskā toksikoloģija, situācijas izvērtējums Liepājā” (Annija BŪMANE, Liepājas 15.vidusskolas 11.klase, darba vadītāja Mirdza KAGAINE).

2.vieta darbam „Tūrisma iespējas Karostā” (Anita KAULIŅA, Pēteris OZOLIŅŠ, Liepājas 15.vidusskolas 11.klase, darba vadītāja Inese STEPKO)

3.vieta darbam „Maksa Paula Berči arhitektūra Liepājā” (Zane GRAVA, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klase, darba vadītāja Inta TANBERGA).

Veicināšanas balvas piešķirtas četriem darbiem:
- „Mūzikas pasākumi Liepājā kā kultūrvidi veidojošs faktors” (Kristīna GUSTE, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas 11.klase, darba vadītāja Juta BIRZNIECE);

- „Izlietotās baterijas – Bīstamie atkritumi un to apsaimniekošanas iespējas Liepājā”  (Evija REINE, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas 9.klase, darba vadītāja Aija SKINČA);

- „Liepājas ielas” (Reinis TUKIŠS un Kristaps MUCENIEKS, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klase, darba vadītāja Sintija PŪCE);

- „Vides piesārņojums Liepājas ostas akvatorijā” (Ņikita KELEHSAŠVILI un Tagirs FEDOTOVS, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 9.klase, darba vadītāja Viktorija STRUJEVSKA).