Meklēt Liepājas kartē

Sabiedrība - Vide - Vides izglītība - 2008. gads

2008. gads

1. vieta darbam  „Liepājas ezera ekoloģiskā stāvokļa novērtējums pēc fitoplanktona” (Alisa SMIRNOVA, A.Puškina Liepājas 2.vidusskolas 12.klase, darba vadītāja Raisa STUNŽĀNE).

2. vieta darbam „Gaisa piesārņojums Liepājā un tā noteikšana ar bioindikatoriem - ķērpjiem” (Laura VERŠELE, Madara MAME, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12. klase, darba vadītāja Inese VĪTOLIŅA)

3. vieta darbam „Tuberkuloze Liepājā” (Sanda PALAPA, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas 10.klase, darba vadītāja Aija SKINČA).

Veicināšanas balvas piešķirtas diviem darbiem:
- „Radio tīkls skolās” (Evija BŪMANE, Anda PUJATE, Liepājas 15.vidusskolas 11.klase, darba vadītāja Inese STEPKO).
- „Ielu nosaukumu maiņa un to saikne ar pilsētas attīstību pēdējos 20 gados Liepājā” (Mārtiņš BITENIEKS, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 10.klase, darba vadītāja Juta BIRZNIECE).