Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - Veselības aprūpe un ar to saistītie pakalpojumi - Veselības veicināšana

Veselības veicināšana


Atbilstoši Pasaules veselības organizācijai 1948. gadā pieņemtai definīcijai veselība ir pilnīga fiziska, garīga un sociāla labklājība, nevis tikai stāvoklis bez slimības vai fiziskiem trūkumiem. Līdz ar to veselība ir ikdienas resurss, nevis mērķis. Veselības veicināšana ir māksla ikdienā domāt par savu veselību, pievēršot pastiprinātu uzmanību riska faktoriem un samazinot tos, tādējādi uzturot sevi labā formā un sasniedzot veselības uzlabošanos. 

Kopš 2001. gada Liepājas pašvaldība sistemātiski un metodiski atbalsta un attīsta sabiedrības veselības veicināšanu informējot, izglītojot un iesaistot dažādas sabiedrības grupas un sociālos partnerus pasākumu, kampaņu un akciju organizēšanā, stiprinot iedzīvotāju izpratni un atbildību par savu veselību.

2012. gadā par veiksmīgu veselības veicināšanas attīstību Liepājas pašvaldība ieguva visaugstāko punktu skaitu nominācijā „Pašvaldība veselīgam dzīvesveidam”, savukārt 2013. gadā Liepājas pilsēta ieguva titulu „Eiropas Gada pašvaldība 2013”.

Veselības mēnesis ir viens no populārākajiem veselības veicināšanas notikumiem gadā. Tas ir pasākumu kopums ar mērķi mudināt iedzīvotājus pievērsties veselīgiem paradumiem un veselīgam dzīvesveidam kopumā. No 2015. gada Liepājā tiek organizēts arī veselības veicināšanas projektu konkurss, atbalstot visdažādākās veselīga dzīvesveida iniciatīvas visa gada garumā.


PADOMI VESELĪBAS VEICINĀŠANĀ


 

 Informācija atjaunota 2017. gada 12. jūnijā