Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Uzņēmējdarbība - Informācija uzņēmējiem - MVK projektu konkurss 2017 - MVK projektu konkurss 2015

MVK projektu konkurss 2015

MVK projektu konkursā atbalstīti deviņi uzņēmēju projekti

Ceturtdien, 4. jūnijā, Liepājas domes pilsētas attīstības komitejā deputāti atbalstīja deviņus Liepājas mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursā iesniegtos projektus par kopējo pašvaldības līdzfinansējuma summu – 32 000 eiro.

2015. gada MVK projektu konkursā tika iesniegti 29 projekti. Visus projektus izvērtēja ekspertu komisija, nosakot to atbilstību projekta nolikumā noteiktajām prasībām un virzot tos apstiprināšanai Liepājas domes sēdē. Lēmums vēl jāpieņem finanšu komitejā, kas notiks šodien, 4. jūnijā, plkst. 14.00 un Liepājas domes sēdē, kas paredzēta 11. jūnijā.

MVK projektu līdzfinansēšanas konkursā iesniegtie projekti Liepājā paredz radīt jaunas darba vietas, piedāvāt jaunus pakalpojumus un radīt jaunus produktus, tādējādi veicinot pilsētas sociāli ekonomisko situāciju.

„SIA BB Camping” pie Beberliņu ūdenskrātuves paredzējuši veidot kempingu ar treileru pieslēguma vietām, kempinga mājiņām un telšu vietām. Idejas realizēšanai piešķirts pašvaldības līdzfinansējums EUR 7 900 apmērā.

Elektrokartinga nomu Liepājā plānojuši veidot SIA „Džonsons klusē”, kam piešķirts pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 500.

SIA „Jūras paisums” Liepājas kanālā, starp Tramvaja tiltu un Jauno tiltu, plāno veidot katamarānu nomu. Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2 500.

Jaunu pakalpojumu Liepājā paredzējuši izveidot SIA „Koldak”, kas piedāvās imersijas druku jeb ūdens spiedes druku, kas piemērota dažādu virsmu un materiālu apstrādei. Projekta īstenošanai paredzētais pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3 800.

Lai uzlabotu kafejnīcas „Darbnīca” pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību, ar pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2 500 apmērā, plānots ierīkot ventilācijas sistēmu apmeklētāju telpā un virtuvē.

SIA „Liepaja bulk liner” ar pašvaldības līdzfinansējumu EUR 3 800 apmērā iecerējuši izveidot kausēšanas darba galdu politelēna konteineru oderu ražošanai.

Savukārt Karostas cietums plāno izveidot jaunu tūrisma aktivitāti Karostas cietumā – „Escape Room Karosta”. Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2 500.

SIA „Ankia” vēlas paplašināt atpūtas vietas, kafejnīcas „Makšķernieku nams” pakalpojumu klāstu, izveidojot peldošo laivu pontonu, iegādājoties laivu un katamarānu, kā arī ierīkojot elektropiegādes pieslēgumu. Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2 500.

Savukārt SIA „Addiction” plāno nodrošināt starptautiskās konferences „Subject: Creativity” veiksmīgu norisi. Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3 000.

Projektu konkursa nolikumā paredzēts, ka domes sēdē atbalstītie projekti jāīsteno Liepājas pilsētā līdz 2016. gada 31. martam.

Konkursa nolikums paredz, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50%, bet ne mazāk par 2500 (projekts vismaz par 5000 EUR) un ne vairāk kā 10 000 EUR.

Uzziņai
Mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkurss:
 • 2007. gadā – pieteikti 22 projekti, atbalstīti 12 projekti par kopējo summu 39 500 Ls.
 • 2008. gadā – pieteikti 23 projekti, atbalstīti 19 projekti par kopējo summu 43 780 Ls.
 • 2009. gadā – pieteikti 29 projekti, atbalstīti 11 par kopējo summu 36 500 Ls.
 • 2010. gadā – pieteikti 7 projekti, atbalstīti 4 par kopējo summu 10 000 Ls.
 • 2011. gadā – pieteikti 14 projekti, atbalstīti 7 par kopējo summu 11 650 Ls.
 • 2012. gadā – pieteikti 16 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu 9 650 Ls.
 • 2013. gadā – budžetā paredzēts finansējums 13 952 Ls apmērā Liepājas pludmales infrastruktūras labiekārtošanai.
 • 2014. gadā – pieteikti 7 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu 26 800 EUR.
 • 2015. gadā – pieteikti 29 projekti, apstiprināšanai domes sēdē tiek virzīti 8 par kopējo summu 32 000 EUR.

Papildu informācija:
Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvalde
Tālr.: 6 34 047556 34 04755
E-pasts: arnis.vitols@dome.liepaja.lv


Informāciju sagatavoja:
Dace Ķēde, Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 63404743
E-pasts: dace.kede@dome.liepaja.lv
kalendars.liepaja.lv

Informācija ievietota 2015. gada 4. jūnijā

 
 
Noslēdzies Liepājas mazo un vidējo komersantu projektu konkurss

Pirmdien, 18. maijā noslēdzās Liepājas mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkurss, kurā saņemti 29 projektu pieteikumi. Patlaban notiek projektu izvērtēšana, lemjot par kopējā projekta līdzfinansējuma – 32 000 EUR – sadali.


Saskaņā ar domes lēmumu projektu pieteikumus ekspertu komisija izvērtēs nedēļas laikā pēc projektu pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām. Sākotnēji tiks izvērtēta projekta un projekta iesniedzēja atbilstība līdzfinansēšanas konkursa kritērijiem, kā arī pieteikumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotība.

Projektu pieteikumi, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, pretendēs uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu, priekšroku dodot projekta pieteikumam, ar kuru:

 • tiek veicināta nodarbinātība;
 • tiek nodrošināta projekta ilgtspēja;
 • tiek veicināta infrastruktūras attīstība;
 • tiek veicināta kvalitatīvu pakalpojumu vai produktu attīstība;
 • ilgtermiņa ieguldījums atbilst Liepājas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. gadam prioritāri definētām nozarēm;
 • tiek nodrošināta profesionāla projekta īstenošana un kvalitāte.

Papildus ekspertu komisija vērtēs projekta argumentāciju.

Izvērtējot projektu pieteikumus, ekspertu komisija sagatavos priekšlikumus, kas tiks iesniegti domē. Pamatojoties uz ekspertu priekšlikumiem, lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems domes sēdē, kas plānota 2015. gada 11. jūnijā.

Kā jau iepriekš informējām, kopējais mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansējums 2015. gadam ir 32 000 EUR.  Konkursa nolikums paredz, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50%, bet ne mazāk par 2 500 EUR (projekts vismaz par 5 000 EUR) un ne vairāk kā 10 000 EUR.

Šogad MVK projektu konkursā netiek noteiktas konkrētas nozares, bet uzsvars tiek likts uz: 

 • jaunu darba vietu radīšanu;
 • jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanu un attīstīšanu;
 • projekta ilgtspēju.

Mazo un vidējo komersantu līdzfinansēšanas konkursu organizē Liepājas domes Attīstības pārvalde, kas arī nodrošinās kontroli par līdzekļu un aktivitāšu izlietošanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un projekta pieteikumam.

Veidojot MVK  projektu līdzfinansēšanas konkursu 2015. gadam, Liepājas dome ir konsultējusies ar Liepājā pārstāvētām uzņēmējdarbības veicinošām un atbalstošām iestādēm – Kurzemes Biznesa inkubatoru, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Liepājas Direktoru padomi.

Uzziņai
Mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkurss:
 • 2007. gadā – pieteikti 22 projekti, atbalstīti 12 projekti par kopējo summu 39 500 Ls.
 • 2008. gadā – pieteikti 23 projekti, atbalstīti 19 projekti par kopējo summu 43 780 Ls.
 • 2009. gadā – pieteikti 29 projekti, atbalstīti 11 par kopējo summu 36 500 Ls.
 • 2010. gadā – pieteikti 7 projekti, atbalstīti 4 par kopējo summu 10 000 Ls.
 • 2011. gadā – pieteikti 14 projekti, atbalstīti 7 par kopējo summu 11 650 Ls.
 • 2012. gadā – pieteikti 16 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu 9 650 Ls.
 • 2013. gadā – budžetā paredzēts finansējums 13 952 Ls apmērā Liepājas pludmales infrastruktūras labiekārtošanai.
 • 2014. gadā – pieteikti 7 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu 26 800 EUR.
 • 2015. gadā – pieteikti 29 projekti, notiek projektu izvērtēšana.


Papildu informācija:
Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvalde
Tālr.: 6 34 047556 34 04755
E-pasts: arnis.vitols@dome.liepaja.lv

Informāciju sagatavoja:
Dace Ķēde
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 6340474363404743
E-pasts: dace.kede@dome.liepaja.lv
kalendars.liepaja.lv

Informācija ievietota 2015. gada 19. maijā

 Izsludināts Liepājas mazo un vidējo uzņēmumu projektu konkurss 2015. gadam

No 21. aprīļa līdz 18. maijam Liepājā reģistrētie uzņēmumi aicināti iesniegt projektus pilsētas mazo un vidējo uzņēmumu projektu konkursam 2015. gadam.

Liepājas pašvaldības līdzfinansējumu projektu konkursu, kas tiek organizēts jau devīto gadu, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem sniedz vēl papildu iespēju attīstīt uzņēmumu un dažādot tā sniegtos produktus un pakalpojumus. Savukārt pilsētai tas nozīmē nodarbinātības palielināšanos. Šogad projekta konkursā netiek noteiktas konkrētas nozares, bet uzsvars tiek likts uz:

 • jaunu darba vietu radīšanu;
 • jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanu un attīstīšanu;
 • projekta ilgtspēju.


Kopējais mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansējums 2015. gadam ir 32 000 EUR.  Konkursa nolikums paredz, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50%, bet ne mazāk par 2500 (projekts vismaz par 5000 EUR) un ne vairāk kā 10 000 EUR.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2015. gada 18. maijam plkst. 17.00:

 • Liepājas domē, Rožu ielā 6, Attīstības pārvaldē (116. kabinetā) un Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC);
 • Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, Torņa iela 4 , korpuss 2A, 201. telpā, tālrunis: 6750339267503392.


Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejuplādēt šeit:


Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu var saņemt arī personīgi Liepājas pilsētas domes APC un Attīstības pārvaldē, vai saņemt elektroniski, piesakot pa tālruni 6340480263404802 vai e-pastu: liepaja@dome.liepaja.lv.

Projektu konkursa pieteikumus vērtēs ekspertu komisija pēc sekojošiem kritērijiem:

 • nodarbinātības veicināšana;
 • projekta ilgtspēja;
 • infrastruktūras attīstība;
 • kvalitatīvu pakalpojumu vai produktu attīstība;
 • ilgtermiņa ieguldījums atbilst Liepājas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam prioritāri definētām nozarēm;
 • nodrošināta profesionāla projekta īstenošana un kvalitāte;
 • projekta argumentācija.


Jauno konkursa nolikumu deputāti apstiprināja Liepājas pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa sēdē.

Uzziņai
Mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkurss:

 • 2007. gadā – pieteikti 22 projekti, atbalstīti 12 projekti par kopējo summu Ls 39 500 Ls;
 • 2008. gadā – pieteikti 23 projekti, atbalstīti 19 projekti par kopējo summu Ls 43 780 Ls;
 • 2009. gadā – pieteikti 29 projekti, atbalstīti 11 par kopējo summu 36 500 Ls;
 • 2010. gadā – pieteikti 7 projekti, atbalstīti 4 par kopējo summu 10 000 Ls;
 • 2011. gadā – pieteikti 14 projekti, atbalstīti 7 par kopējo summu 11 650 Ls;
 • 2012. gadā – pieteikti 16 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu 9 650 Ls;
 • 2013. gadā - budžetā paredzēts finansējums 13 952 Ls apmērā Liepājas pludmales infrastruktūras labiekārtošanai;
 • 2014. gadā – pieteikti 7 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu 26 800 EUR 


Sīkāka informācija par konkursu:
Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvalde
Tālr.: 6 34 047556 34 04755
E-pasts: arnis.vitols@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2015. gada 21. aprīl