Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Uzņēmējdarbība - Informācija uzņēmējiem - MVK projektu konkurss 2017 - MVK projektu konkurss 2016

MVK projektu konkurss 2016


Liepājas mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursā līdzfinansējumu saņems 19 projekti


Izvērtējot mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu konkursam iesniegtos 49 projektus un noklausoties uzņēmēju prezentācijas, ekspertu komisija lēmusi līdzfinansējumu 62 250 EUR apmērā piešķirt 19 projektiem. Konkursa rezultātus deputāti šodien apstiprināja attīstības komitejā, bet tie vēl jāapstiprina finanšu komitejā un domes sēdē.


MVK projektu konkurss 2016 ATBALSTĪTO PROJEKTU SARAKSTS
 
Kopumā konkursam tika iesniegti 49 projekti par kopējo summu 851 690 EUR, savukārt 19 atbalstīto projektu kopsumma ir 279 540 EUR, kur 62 250 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums. Pēc projektu realizācijas paredzēts izveidot 34 jaunas darba vietas, tiks piedāvāti jauni pakalpojumi un radīti jauni produkti, tādējādi sekmējot pilsētas sociāli ekonomisko situāciju.

“Liepājas uzņēmēju daudzveidīgās idejas apliecina, ka liepājnieki ir radoši un uzņēmīgi. Starp iesniegtajiem projektiem ir arī vairākas jaunas un inovatīvas idejas – tiks radīta veselīgas ēdināšanas ātrās apkalpošanas pusdienu virtuve, izveidots pludmales inventāra nomas punkts ar slēdzamiem skapjiem personīgo mantu uzglabāšanai, Vecajā ostmalā plānots izveidot kartodromu, savukārt atpūtas vietā “Beberliņi”  būs jauns piedzīvojumu parks ar šķēršļu trošu trasēm,” iesniegtās idejas komentē Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Kritēriji, pēc kuriem projekti tika izvērtēti, bija projekta pieteikuma atbilstība noformējuma prasībām, projekta iesniedzēja atbilstība nolikumā izvirzītajiem kritērijiem un projekta pieteikumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotība. Savukārt no projektiem, kas izturēja atbilstības pārbaudi, priekšroka tika dota projektiem, ar kuriem tiek veicināta nodarbinātība (radot jaunas darba vietas vai palielinot atalgojumu esošajiem darbiniekiem), nodrošināta projekta ilgtspēja, veicināta infrastruktūras attīstība, profesionāla projekta īstenošana un kvalitāte, kā arī veicināta kvalitatīvu pakalpojumu un produktu attīstība. 

Konkursa nolikums paredzēja, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50%, bet ne mazāk par 2 500 EUR un ne vairāk kā 10 000 EUR.

MVK projektu konkursā līdzfinansējums tika piešķirts MVK projektiem, kas paredz:

 • jaunu darba vietu radīšanu;
 • jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu;
 • atbalsts projektiem, kuriem jau piesaistītais vai tiek plānots piesaistīt papildu finansējumu (Eiropas Savienības finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
 • komercdarbības attīstību ar eksporta pazīmēm.

Lai paplašinātu uzņēmēju iespējas gūt līdzfinansējumu saviem projektiem, Liepājas domes Attīstības pārvalde sadarbojās arī ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM, kuras pārstāvis bija uzaicināts piedalīties projektu prezentācijā. Šāda prezentācija šogad notika pirmo reizi un tika organizēta, lai dotu iespēju uzņēmumiem labāk iepazīstināt ar savu biznesa ideju. Pārvaldes speciālisti meklē arī dažādas iespējas, kā palīdzēt uzņēmējiem gūt atbalstu dažādās Eiropas Savienības programmās. 

Uzņēmumi par konkursa rezultātiem oficiāli tiks informēti pēc to apstiprināšanas Liepājas pilsētas domes sēdē, kas notiks 24.martā.


Uzziņai:
Mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkurss:
 • 2007. gadā – iesniegti 22 projekti, atbalstīti 12 projekti par kopējo summu Ls 39 500;
 • 2008. gadā – iesniegti 23 projekti, atbalstīti 19 projekti par kopējo summu Ls 43 780;
 • 2009. gadā – iesniegti 29 projekti, atbalstīti 11 par kopējo summu Ls 36 500;
 • 2010. gadā – iesniegti 7 projekti, atbalstīti 4 par kopējo summu Ls 10 000;
 • 2011. gadā – iesniegti 14 projekti, atbalstīti 7 par kopējo summu Ls 11 650;
 • 2012. gadā – iesniegti 16 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu Ls 9 650;
 • 2013. gadā - budžetā paredzēts finansējums Ls 13 952 apmērā Liepājas pludmales infrastruktūras labiekārtošanai;
 • 2014. gadā – iesniegti 7 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu EUR 26 800;
 • 2015. gadā – iesniegti 29 projekti, atbalstīti 9 par kopējo summu EUR 32 000.
 • 2016. gadā – iesniegti 49 projekti, atbalstīti 19 par kopējo summu EUR 62 250.


Informāciju sagatavoja:
Evita Enģele
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404775
E.: evita.engele@dome.liepaja.lv 
kalendars.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2016. gada 17. martā
 
 
Liepājas mazo un vidējo komersantu projektu konkursā iesniegti 49 projekti

29. februārī, noslēdzoties mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursa iesniegšanas termiņam, ir iesniegti 49 projekti par kopējo summu EUR 851 690.

“Mazo un vidējo komersantu projektu līdzfinansēšanas konkurss Liepājā norisinās jau desmito gadu. Jau kopš projekta konkursa izsludināšanas bija vērojama liela uzņēmēju interese, apmeklējot konsultācijas pie Attīstības pārvaldes speciālistiem. Rezultātā šogad saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 49 projekti. 46 projekti iesniegti Liepājā, savukārt trīs projekti – Liepājas pārstāvniecībā Rīgā.  Lielā uzņēmēju interese apliecina pašvaldības līdzfinansējuma konkursa nozīmi komersantu ideju realizēšanā. Arī atvēlētais finansējums ir gandrīz divas reizes lielāks nekā pērn, šogad atvēlēti EUR 62 250. Līdz ar to ar pašvaldības līdzfinansējumu vairākiem uzņēmējiem būs iespēja īstenot savas projektus, ieviešot jaunus piedāvājumus un pakalpojumus. Pašlaik vēl notiek projektu izvērtēšana, bet jau tagad redzams, ka iesniegtas vairākas jaunas un inovatīvas idejas,” norāda Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Patlaban ekspertu komisija izvērtē projektu pieteikumus un pārbauda projektu iesniegumu atbilstību projekta konkursa nosacījumiem.

Pirms komisijas galējā lēmuma pieņemšanas šogad pirmo reizi uzņēmējiem būs iespēja konkursa vērtēšanas komisijai prezentēt un pamatot savu ieceri un tās nozīmi iedzīvotājiem un pilsētas ekonomikai kopumā.

Rezultātā nākamajā domes sēdē deputātiem tiks sagatavoti un iesniegti priekšlikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Kopējais mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansējums 2016. gadam ir EUR 62 250.  Konkursa nolikums paredz, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50%, bet ne mazāk par 2 500 EUR un ne vairāk kā 10 000 EUR.


MVK projektu konkursā līdzfinansējums tiks piešķirts MVK projektiem, kas paredz:

 • jaunu darba vietu radīšanu;
 • jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu;
 • atbalsts projektiem, kuriem jau piesaistītais vai tiek plānots piesaistīt papildu finansējumu (Eiropas Savienības finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
 • komercdarbības attīstību ar eksporta pazīmēm.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu MVK projektiem, kas tiks īstenoti Liepājas pilsētā līdz 2017. gada 31. martam.

Mazo un vidējo komersantu līdzfinansēšanas konkursu organizē Liepājas domes Attīstības pārvalde, kas arī nodrošinās kontroli par līdzekļu un aktivitāšu izlietošanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un projekta pieteikumam.

Uzziņai
Mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkurss:
 • 2007. gadā – iesniegti 22 projekti, atbalstīti 12 projekti par kopējo summu Ls 39 500;
 • 2008. gadā – iesniegti 23 projekti, atbalstīti 19 projekti par kopējo summu Ls 43 780;
 • 2009. gadā – iesniegti 29 projekti, atbalstīti 11 par kopējo summu Ls 36 500;
 • 2010. gadā – iesniegti 7 projekti, atbalstīti 4 par kopējo summu Ls 10 000;
 • 2011. gadā – iesniegti 14 projekti, atbalstīti 7 par kopējo summu Ls 11 650;
 • 2012. gadā – iesniegti 16 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu Ls 9 650;
 • 2013. gadā – budžetā paredzēts finansējums Ls 13 952 apmērā Liepājas pludmales infrastruktūras labiekārtošanai;
 • 2014. gadā – iesniegti 7 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu EUR 26 800;
 • 2015. gadā – iesniegti 29 projekti, atbalstīti 9 par kopējo summu EUR 32 000.
 • 2016. gadā – iesniegti 49 projekti.

Sīkāka informācija par konkursu:
Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvalde
T.: 6 34 04726
E.: arnis.vitols@dome.liepaja.lvInformāciju sagatavoja:
Dace Ķēde
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404743
E.: dace.kede@dome.liepaja.lv
kalendars.liepaja.lv


Informācija ievietota 2016. gada 1. martā

 
 
 
Izsludināts Liepājas mazo un vidējo komersantu projektu konkurss

No 1. līdz 29. februārim Liepājā reģistrētie uzņēmumi aicināti iesniegt projektus pilsētas mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursam 2016. gadam.

Kopējais mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansējums 2016. gadam ir EUR 62 250.  Konkursa nolikums paredz, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50%, bet ne mazāk par 2 500 EUR un ne vairāk kā 10 000 EUR.


MVK projektu konkursā uzsvars tiek likts uz sekojošie mērķiem


 • jaunas darba vietas;
 • jauni produkti vai pakalpojumi;
 • ilgtspējīgi projekti.

Projektiem, kas iesniegti MVK projektu konkursā, jābūt īstenotiem līdz 2017. gada 31. martam.


Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2016. gada 29. februārim plkst. 17.00:

 • Liepājas domē, Rožu ielā 6, Attīstības pārvaldē (149. kabinetā) un Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC);
 • Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, Torņa iela 4 , korpuss 2A, 201. telpā, tālrunis: 67503392.


Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejuplādēt šeit:Sīkāka informācija par konkursu:
Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvalde
Tālr.: 6 34 04726
E-pasts: arnis.vitols@dome.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2016. gada 28. janvārī