Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Uzņēmējdarbība - Informācija uzņēmējiem - MVK projektu konkurss 2017 - MVK projektu konkurss 2017

MVK projektu konkurss 2017


Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstu saņems 15 projekti


Ceturtdien, 16.martā, Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali. 2017.gadā mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursā tiks atbalstīti 15 projekti.

MVK projektu konkursa 2017 atbalstītie projekti (.xls)

Noslēdzoties mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursam, kopumā tika iesniegti 32 projekti, par kopējo summu 768 677 eiro. 15 atbalstāmo projektu kopējās izmaksas ir 299 408 eiro, pašvaldības kopējais finansiālais atbalsts visiem izvēlētajiem projektiem ir 65 000 eiro. Realizējot atbalstītos projektus, paredzēts izveidot 48 jaunas darba vietas, radīt jaunus tūrisma un atpūtas objektus, piedāvāt jaunus pakalpojumus un produktus, tādējādi sekmējot pilsētas sociāli ekonomisko situāciju.

 
MVK projektu līdzfinansēšanas konkursā pēc uzņēmēju prezentāciju noklausīšanās un iesniegto projektu izvērtēšanas ekspertu komisija bija nolēmusi atbalstīt 16 projektus. Domes sēdē deputāti lēma vienam no projektiem līdzfinansējumu nepiešķirt, jo konkrētā uzņēmuma saistītajiem uzņēmumiem ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds. Minētā uzņēmuma paredzētā līdzfinansējuma summa bija 10 000 eiro, kuri tiks novirzīti MVK projektu līdzfinansēšanas konkursa otrajai kārtai.

Otro kārtu paredzēts izsludināt pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas, kurā projektu līdzfinansēšanas konkursam plānots piešķirt papildus 25 000 eiro. Otrās kārtas līdzfinansējums attiecīgi tiek plānots 35 000 eiro apmērā, bet 2017.gadā MVK projektu līdzfinansēšanas konkursam kopējā atvēlētā summa tiek plānota 100 000 eiro apmērā.Informāciju sagatavoja:
Kristīne Čabikina
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404743,
E.: kristine.cabikina@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 16. martā