Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Par Liepāju - Vēsture - 16. gadsimts

16. gadsimts

Smagas varas pārmaiņas Līvu jeb Libow, kāda tā jau ir izlasāma 16. gadsimta sākuma dokumentos, piemeklē līdz ar ordeņa laika beigām.

Pēdējais ordeņa mestrs un pirmais Kurzemes hercogs Gothards Ketlers 1560. gadā Grobiņas novadu ieķīlā Prūsijas hercogam Albrehtam. Nepilnos 50 gados, kad novads ir Prūsijas pārvaldījumā, Liepāja jeb Libow piedzīvo savu pirmo uzplaukumu.

16. gadsimta beigu dokumenti liecina, ka Liepājā ir 60 vācu ģimenes, tātad 16. un 17. gadsimta mijā vācu iedzīvotāju skaits ir 250 – 300 personas, un tas turpina palielināties.

1581. gadā prūšu mērnieks Vozegīns Liepāju, kuru pats nodēvē par miestu, uzmēra un sastāda tā aprakstu. Vezegīns fiksējis 28 apbūves gabalus.