Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - NVO Liepājā - Projektu konkursi NVO - Veselības veicināšana

Veselības veicināšana

 Izsludināts veselības veicināšanas projektu papildu konkurss

Liepājas pilsētas pašvaldība no 24. maija līdz 9. jūnijam izsludina veselības veicināšanas projektu līdzfinansēšanas papildu konkurss.

Veselības veicināšanas projektu konkursa mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Papildu konkursa kopējais budžets ir 800 EUR.

Līdzfinansēti tiks projekti un pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši vienai no 2017. gada prioritārai veselības veicināšanas jomai – bērnu infekciju slimību profilakse (tostarp higiēnas veicināšana un mutes veselība).


Projektu konkursā aicinātas piedalīties organizācijas, kuras nav piedalījušās vai saņēmušas pašvaldības līdzfinansējumu NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā 2017. gadā.

Projektu konkursa nolikumu un visu nepieciešamo dokumentāciju var  lejuplādēt šeit:


Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz š.g. 9. jūnija plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības  administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz
e-pasta adresi:  nvo@dome.liepaja.lv vai veseliba@dome.liepaja.lv.

Papildu informācija:
Brigita Dreiže
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 6 34 04721
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 24. maijā 2017. gada Veselības veicināšanas projektu konkursa rezultāti (.pdf)

Informācija ievietota 2017.gada 3. aprīlīIzsludināts Veselības veicināšanas projektu konkurss

No 20.februāra līdz 17.martam tiek izsludināts Veselības veicināšanas projektu konkurss. Konkursa galvenais mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Projektu pieteicējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai arī fiziska persona, kura reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Konkursa kopējais budžets 2017.gadam ir 7000 eiro. Līdzfinansēti tiks projekti un pasākumi veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši prioritārajām veselības veicināšanas jomām, attiecīgi, 2017.gadā šīs jomas ir bērnu un pieaugušo traumatisma profilakses pasākumi (tostarp drošības veicināšana), infekciju slimību profilakse (tostarp higiēnas veicināšana un mutes veselība), kā arī veselības veicināšana darba vietās.

Projektu realizācija paredzēta Liepājas pilsētā, un ieguvējiem no projekta jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Projektu konkursa nolikumu un visu nepieciešamo dokumentāciju var  lejuplādēt šeit:

Projektu  pieteikumus var iesniegt:

  • personīgi Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, Rožu ielā 6, Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
  • sūtot pa pastu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 ar norādi “Veselības veicināšanas projektu konkursam”;
  • nosūtot pieteikumu elektroniski uz e-pasta adresi veseliba@dome.liepaja.lv.

 
Detalizētāku informāciju un konsultācijas par konkursu iespējams gūt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļā klātienē, zvanot pa tālruni 63404747, vai rakstot uz e-pastu: veselība@dome.liepaja.lv.
 

Informāciju sagatavoja:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
Tālr.: 63404743

Informācija ievietota 2017. gada 20. februārī


Liepājas pilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas projektu konkursa 2016. gadam rezultāti (.xlsx)

Informācija ievietota 2016. gada 31. martā 
Projekta konkursa dokumentāciju iespējams lejuplādēt šeit:
 
Veselības veicināšanas projektu konkursa nolikums
 
1. pielikums: Pieteikuma veidlapa
 
2. pielikums:  Budžeta tāme
 
3. pielikums: Apliecinājums
 
Pasaules veselības tematiskās dienas
 
Uzziņai: no 2015. gada mainīta kārtība, kādā piešķir finansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm Liepājas pilsētā. Turpmāk finansējums tiks piešķirts projektu konkursa formā. Izvērtējot saņemtos pieteikumus un pašvaldības piešķirto finansējumu, projektu konkurss var tikt izsludināts vairākas reizes gadā.
   

Papildu informācija:
Elīna Tolmačova
Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja
T.: 6 34 04747
E.: veseliba@dome.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2016. gada 29. februārīLIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PROJEKTU KONKURSA 2015. GADAM REZULTĀTI

Informācija ievietota 2015. gada 2. aprīlīPapildu informācija:

Brigita Dreiže
Liepājas pilsētas domes
Sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: +371 63404721
M.: +371 29690010
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv